Gezonde voeding en leefstijl krijgt steeds meer aandacht – thuis maar ook op het werk. Steeds meer werkgevers zien in dat een gezonde leefstijl een grote invloed heeft op de veiligheid, productiviteit en ziekteverzuim. Een goede reden om voedingsdeskundige en organisatieadviseur Marijn van Meel uit te nodigen als gastspreker duurzame inzetbaarheid. 

Werknemers vergroten hun duurzame inzetbaarheid door gezonde voeding. Werkgevers besparen op hun kosten door te investeren in gezond eten op het werk.

Kennis delen over duurzame inzetbaarheid

Marijn van Meel heeft jarenlange ervaring met duurzame inzetbaarheid, door werknemers te bewegen om te kiezen voor gezond eten. [easymedia-slider-one med=”9037″ size=”400,267″ order=”asc”] Zij adviseert en begeleidt bedrijven m.b.t. voedings­programma’s op het werk en deelt graag haar expertise als spreker. Met haar aanstekelijke enthousiasme weet zij het publiek te boeien en te inspireren. Dit onderwerp verdient alle aandacht tijdens iedere bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid, of het nu een congres, symposium, event, seminar of lezing betreft. 

Mogelijke gespreksonderwerpen

[toggle title=”Relatie tussen gezond eten en veiligheid op het werk”]Er kan worden gesproken over:

 • Onvolwaardige voeding en onregelmatig eten veroorzaakt een verminderd uithoudings- en reactievermogen, energiedips en een verlaagde alertheid. Hierdoor maken medewerkers sneller fouten en zijn ze minder productief. Dit geldt met name voor omgang met zware machines, eentonige werkzaamheden en voor onregelmatige ploegen- en nachtdiensten.
 • Het verankeren van gezonde eetgewoonten in de bedrijfscultuur. Wat is hiervoor nodig en hoe begeleid je werknemers tot een duurzaam gezonde leefstijl?

[/toggle][toggle title=”Hoe begeleid je organisaties naar gezond & veilig werken”]Interessante gespreksonderwerpen zijn:

 • Wat zijn effectieve manieren om gezond (eet-)gedrag hoog op de agenda van werknemers te brengen en te houden?
 • Met welke interventies kun je ervoor zorgen dat opgedane kennis over gezonde voeding beklijft en er en positieve gedragsverandering plaats vindt?

[/toggle][toggle title=”Stimuleren van gezond eten vereist cultuuromslag”]Het stimuleren van gezond eetgedrag vereist een cultuuromslag in het bedrijfsleven. Het aanspreken op elkaars gedrag en verantwoordelijk-heden is op dit moment nog een heel gevoelig onderwerp en in sommige gevallen zelfs nog een taboe. Wat is de juiste manier om deze taboe te doorbreken hoe maak je een ongezonde leefstijl van een werknemer bespreekbaar?[/toggle][toggle title=”Gezond eten is belangrijk voor werkgever & werknemer”]Duurzame inzetbaarheid is in het belang van bedrijven en werkgevers. De voordelen voor werkgevers:

 • Gezonde uitstraling, positieve corporate identity
 • Lagere ziekteverzuimkosten
 • Langdurig inzetbaar personeel
 • Hogere arbeidsproductiviteit
 • Meer kwaliteit

Maar ook werknemers behalen voordelen wanneer zij investeren in hun individuele inzetbaarheid:

 • Meer werkzekerheid
 • Meer arbeidsplezier
 • Meer vitaliteit
 • Risicoverkleining (ernstige) aandoeningen
 • Minder (kans op) medicijngebruik
 • Vermindering fysieke en psychische klachten

[/toggle][toggle title=”Algemene kennis over gezonde voeding stelt teleur “]Nederlanders weten aanzienlijk minder over voeding dan ze zelf denken. Bijna 70% vond na deelname aan het onderzoek dat ze weinig weten en 80% daarvan ervaart dat ook als een gemis.

Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de LOI. Op LOI vindt u het originele en volledige bericht.

Oplossing: kennisoverdracht over voeding kan snel en gemakkelijk worden georganiseerd. Hierbij geldt dat wanneer de kennisoverdracht op een ervaringsgerichte, interactieve en leuke manier gebracht wordt, dit de grootste kans geeft op positieve gedragsveranderingen.[/toggle][toggle title=”Hoe motiveer je werknemers tot een gezond eetpatroon”]Een aantal voorbeelden:

 • Inzicht: verlaag de drempel door te laten zien dat met kleine aanpassingen je al veel kan verbeteren.
 • Bewustwording: vergroot kennis over gezonde voeding.
 • Verleid: laat werknemers kennismaken met nieuwe gerechten en nieuwe smaken.
 • Opties: geef alternatieven en vertel de voor- en nadelen.
 • Presentatie: maak gezonde voeding aantrekkelijk.

[/toggle][toggle title=”Succesfactoren van gezond eten op het werk programma”]Werknemers worden gemotiveerd om bewust te kiezen voor gezond eten met behulp van leuke doeltreffende activiteiten. Jarenlange ervaring leert dat succesvolle en duurzame voedingsprogramma’s gebaseerd zijn op drie pijlers:

 1. Aanbieden van gezonde voeding
 2. Bewustwording creëren
 3. Stakeholders betrekken, ambassadeurs & draagvlak creëren

Hierbij is het van belang om :

 • Continu aandacht te geven aan gezond eetgedrag met behulp van verschillende activiteiten en hulpmiddelen.
 • Ervoor te zorgen dat het programma als aantrekkelijk, leuk en zelfs stoer wordt ervaren.
 • Duurzame verbetering van het eetgedrag gaat met kleine stappen.
 • Iedereen betrekken zodat initiatief, enthousiasme en verantwoordelijkheid van binnenuit komt.

[/toggle]

Overgewicht (op het werk) wordt steeds een belangrijker onderwerp omdat het een grote invloed heeft op de bedrijfsresultaten als mede op de gezondheid en werkvermogen van de individuele werknemer. 

Een aantal feiten over overgewicht

[toggle title=”vermindert arbeidsproductiviteit met ± 10%”]Bron: Maak werk van gezondheid, RIVM[/toggle][toggle title=”verhoogt de ziekteverzuimkosten”]Werkenden met obesitas verzuimen gemiddeld 1,8 keer meer werkdagen en veertien dagen per jaar meer dan werknemers met een normaal gewicht. Ze verzuimen gemiddeld 1,3 keer vaker en elf dagen per verzuimperiode langer (Leefstijl en arbeid in balans, RIVM, 2008). Gemiddeld genomen is het percentage overgewicht onder volwassenen in 30 jaar met ruim 50% gestegen. In 2010 had de helft van de mannen en vier op de tien vrouwen overgewicht. Van het aantal volwassenen met overgewicht had 10,2% van de mannen en 12,6% van de vrouwen obesitas (Belangrijke monitors en onderzoeken Nederland, Convenant Gezond Gewicht, maart 2012) Wanneer de trend zich op dezelfde manier voortzet als voorheen, zal het percentage volwassenen met ernstig overgewicht (obesitas) de komende twintig jaar met 50% toenemen (RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid, september 2008). [/toggle][toggle title=”werkt vermoeidheid en bedrijfsongevallen in de hand”]Ongezond eten werkt niet alleen overgewicht, maar ook vermoeidheid in de hand. Dit drukt een zware stempel op de veiligheid en werkprestaties van bijvoorbeeld chauffeurs. Vermoeidheid leidt tot afname in alertheid, langere reactietijden, geheugenproblemen, slechtere psychomotorische coördinatie en een minder efficiënte informatieverwerking. Bij 10 tot 20 procent van de verkeersongevallen, waar vrachtwagens bij betrokken zijn, speelt vermoeidheid van de chauffeur een rol.[/toggle][toggle title=”1,5 tot 2 keer meer kans op arbeidsongeschiktheid”]Bron: Maak werk van gezondheid, RIVM[/toggle][toggle title=”12% van alle sterftegevallen door ongezonde voeding”]Een ongezond voedingspatroon is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, kanker, diabetes mellitus type 2 en diverse andere aandoeningen. In Nederland zijn jaarlijks circa 40.000 gevallen van hart- en vaatziekten en kanker en circa twaalf procent van de sterfgevallen te wijten aan een ongezonde voeding (Ocké et al., 2005). Bron: Leefstijl en arbeid in balans, RIVM, 2008[/toggle]