Iedere organisatie is gebaat bij duurzaam inzetbare werknemers. Om je werknemers vitaal te krijgen en te houden is het stellen van doelen een belangrijke eerste stap. In dit artikel delen we 12 inspirerende voedingsgerelateerde doelen met je die een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam inzetbare werknemers.
Duurzame inzetbaarheid: 12 doelen in lijn met Health balanced scorecard - Enerjoy Om een evenwichtige keuze te kunnen maken tussen de uiteenlopende doelen, zijn deze onderverdeeld in vier op elkaar volgende categorieën, die overeenkomen met de Health Balanced Scorecard.

Leren & Groeien

Het leer- en groeiperspectief is gericht op continuïteit van gezonde voeding en leefstijl op de lange termijn. Voorbeelden van doelen op dit gebied zijn:

 1. Kennis vergroten op het gebied van een gezonde leefstijl.
 2. Creëren van bewustwording van eigen eetgedrag.
 3. Structurele en langdurige gedragsverandering verwezenlijken.

Doelen op dit gebied zullen op lange termijn leiden tot meer vitaliteit en dus duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Ons op maat gemaakte voedingsprogramma sluit hier perfect op aan.

Intern

Hierbij gaat het om speerpunten zoals de kwaliteit en veiligheid van het werk te verbeteren en de gezondheid van werknemers te beschermen en verder te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende doelen:

 1. Structureel gezonder voedingsaanbod op het werk. Dit kan bereikt worden met behulp van onder andere een kantinedoorlichting en de Healthy Meal Deal.
 2. Het nemen van pauzes en ontspanningsmomenten. Met aandacht eten sluit hier goed op aan.
 3. Communicatie: het onderwerp gezonde leefstijl continu onder de aandacht brengen en houden.

Gezondheid & Klant

Onder klant perspectief wordt de sociale identiteit van een organisatie en de ontwikkeling daarvan verstaan. Dit element richt zich vooral naar buiten. Doelen om duurzame werknemers te creëren die onder dit perspectief vallen kunnen onder andere zijn:

 1. Fysiek fittere werknemers
 2. Een gezonder gewicht onder werknemers op lange termijn
 3. Gezonder imago van het bedrijf.

Een praktische activiteit die deze doelen ondersteunt is onder andere de Healthcheck.

Financieel

Uit wereldwijd onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Hay Group onder 1 miljoen werknemers is gebleken dat bedrijven met betrokken personeel financieel bijna vijf keer zo goed presteren dan organisaties die deze zaken niet op orde hebben. Doelen in de bovenstaande categorieën zorgen er uiteindelijk voor dat doelen op financieel gebied kunnen worden behaald. Hierbij moet worden gedacht aan doelen zoals:

 1. Een lager ziekteverzuim
 2. Een korter beloop van ziekte onder werknemers.
 3. Hogere productiviteit en kwalitatief beter werk.

Doelen op dit gebied zullen uiteindelijk leiden tot meer vitaliteit en dus duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Ons op maat gemaakte voedingsprogramma sluit hier perfect op aan.

Uitwerken van duurzame inzetbaarheidsdoelen

We hopen dat deze 12 inspirerende voedingsgerelateerde doelen waardevol zullen zijn bij het verhogen van duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie. Wil je meer informatie over integraal gezondheidsbeleid dan kunnen we het boek Gezond gedrag is besmettelijk aanraden.
[message_box]Katrin Beersen | Enerjoy
Graag wil ik je uitnodigen om te reageren op dit heugelijke nieuws!
Dit artikel is geschreven door Katrin Beersen, Voedingsdeskundige & Organisatie-adviseur
De drijvende kracht van Enerjoy.
[/message_box]