Draagvlak voor gezond eten op het werk - EnerjoyOm gezonde voeding op de agenda te krijgen, is het creëren van draagvlak voor gezond eten binnen een organisatie van groot belang. Draagvlak onder het bestuur en werknemers biedt het fundament voor langdurig gezond eetgedrag op de werkvloer en duurzame inzetbaarheid.

Draagvlak is succesfactor

Bij elke verandering heeft het verkrijgen van steun en goedkeuring van stakeholders een grote invloed op succes. Vandaar dat Enerjoy veel aandacht geeft aan het creëren van draagvlak bij het uitvoeren van de voedingsprogramma’s voor gezond eten op het werk.

Tien tips voor het creëren van draagvlak

Hieronder geven we je tien tips om jouw plannen en ideeën langdurig op de agenda te houden en draagvlak te creëren voor gezond eten op het werk.

  1. Zoek uit wie de belangrijkste actoren zijn, zowel binnen als buiten de organisatie. Zoek, zo mogelijk, ook uit hoe hun onderlinge krachtveld is en speel hier op in.
  2. Zorg voor een beknopte en concrete omschrijving van het plan: maak zo nodig een probleemomschrijving of business case. Tip: bekijk de handige toolkit van het RIVM voor informatie, flyers, presentaties en factsheets over gezond eten op het werk.
  3. Stel goede en realistische doelen. Lees hierover in onze blog duurzame inzetbaarheid: 12 inspirerende doelen.
  4. Realiseer je dat bezwaren vanuit de directie vaak van financiële aard zijn. Onderbouw het met cijfers, en geef voorbeelden die kunnen overtuigen. Daarnaast is het belangrijk dat het management team zich persoonlijk betrokken voelt bij het programma. Speel in op persoonlijke interesses en zoek raakvlakken.
  5. Behalve rationele argumenten hebben mensen vaak ook persoonlijke redenen om mee te doen: ze willen er zelf graag voordeel van hebben. Bijvoorbeeld een gezond gewicht, vitale en gezonde werkomgeving, plezierige samenwerking, een interessant netwerk opbouwen, etc.
  6. Bespreek de veranderingen niet alleen met het management, stap ook af op individuele werknemers. Ga één op één in gesprek met hen en vraag om feedback en ontbrekende informatie.
  7. Het vormen van een werkgroep met medewerkers vanuit alle lagen van de organisatie heeft grote meerwaarde. Zo worden anderen mede eigenaar van het programma en creëer je ambassadeurs.
  8. Regel randvoorwaarden -zoals tijd en geld- pas als er enthousiasme en instemming over het inhoudelijke plan is.
  9. Vergeet niet dat mensen vaak moeten wennen aan nieuwe ideeën en veranderingen. Ze hebben bedenktijd nodig. Plan hiervoor voldoende tijd in en probeer het onderwerp herhaaldelijk op de agenda te krijgen.
  10. Schrik niet van negatieve reacties. Verdedig je plan niet; laat het liever aanvullen. Houd de kern van het plan wel overeind, anders haken anderen misschien af.

Tot slot

Vergeet de gedachte dat iedereen altijd volledig gemotiveerd moet zijn om te kunnen veranderen. Je krijgt nooit iedereen mee. Belangrijk is dat je het onderwerp tot leven brengt onder de werknemers en dat er belanghebbenden met macht en bevoegdheid enthousiast zijn. En vergeet niet, hou enthousiaste en geïnteresseerde mensen op de hoogte van de vorderingen. Dit zorgt ervoor dat mensen betrokken blijven en nieuwsgierig worden naar resultaten!
[message_box]Katrin Beersen | Enerjoy
Graag wil ik je uitnodigen om te reageren op dit heugelijke nieuws!
Dit artikel is geschreven door Katrin Beersen, Voedingsdeskundige & Organisatie-adviseur
De drijvende kracht van Enerjoy.
[/message_box]