Titelthema in HSE LIFE online magazine: Gezond leven offshore, met Enerjoy in de hoofdrol. HSE Life is het Health, Safety & Environment Magazine voor de Offshore industrie.
[hr]
HSE LIFE 6 Q2 2012 Gezond leefstijl offshore - EnerjoyEen gezonde leefstijl bevordert de veiligheid op de werkplek offshore en vermindert de kans op ongelukken. Beweging en goede voeding hebben namelijk een positieve invloed op de concentratie en prestatie van medewerkers.
Katrin Beersen is voedingsdeskundige en trainer bij Enerjoy: “We vertellen de mensen die offshore werken wat het effect is van een ongezonde leefstijl op de risico’s van het werk. We laten ze natuurlijk ook zien wat gezonde keuzes opleveren. Belangrijk is dat deze keuzes bij hun passen. Vandaar dat we rekening houden met culturele en maatschappelijke achtergronden van de mensen, en met hun bijzondere werksituatie. Op deze manier motiveren we mensen om gezonder te eten en meer te bewegen. De mensen die offshore werken beleven veel plezier met onze interactieve workshops. Dit is een belangrijk aspect, want hierdoor ervaren mensen gezondheid als iets dat leuk is, slim, aantrekkelijk en ook stoer.”

Wat is de relatie tussen een ongezonde leefstijl en veiligheid op de werkplek?

“Het risico op ongelukken is hoger als mensen een ongezonde leefstijl hebben. Bijvoorbeeld als mensen veel overgewicht hebben en een slechte conditie, en daardoor niet in staat zijn om snel te evacueren of branden te blussen. Of als je je energieniveau en bloedsuikerspiegel niet goed in de gaten houdt, gaat je concentratievermogen omlaag. Je bent daardoor minder alert en de kans op fouten en ongelukken is groter. Een ongezonde leefstijl is dus een factor die het risico negatief beïnvloedt.
Het is belangrijk om te investeren in gezondheid. Je bent dan vitaler, werkt geconcentreerder, je voorkomt uitval, je let beter op eventueel gevaar. Daarnaast zit je beter in je vel en zorgt een gezonde leefstijl voor plezier en energie. Iedereen heeft hier natuurlijk baat bij. De veiligheid op de werkplek verbetert dus als iemand fit en gezond is. Hij kan zichzelf en anderen beter helpen.”

Waarom is er behoefte aan de vitaliteitsprogramma’s van Enerjoy?

“Werkgevers beseffen meer en meer dat werknemers de motor van de organisatie zijn en zien dat het belangrijk is om te investeren in vitaliteit van de werknemers. Werkgevers zien dat hierdoor het risico op ongevallen vermindert, het ziekteverzuim daalt en de organisatie op lange termijn gezond is. We merken dat veel werkgevers een preventief beleid voeren. Maar het is niet gemakkelijk om regels over eten te veranderen.
Mensen die offshore werken leveren fysiek harde inspanningen. De eisen die men aan dit werk stelt, worden steeds strenger. Bijvoorbeeld met betrekking tot BMI en lichaamsgewicht, dit wordt tijdens de periodieke medische keuringen goed in de gaten gehouden. Wat opvalt, is dat veel mensen die offshore werken ongezond eten en te weinig bewegen. Ze ‘gebruiken’ de ongezonde leefstijl als compensatie voor het harde werken dat ze doen. Ik hoor vaak geluiden als “Ik werk hard dus dan mag ik ook vet eten”. Dit zijn dan ingesleten gedragspatronen en hierdoor gaat hun vitaliteit achteruit.
[message_box]Gezondheid leidt tot meer vitaliteit, veiligheid en plezier in het werk[/message_box]
Maar ook aan de kant van de werkgever is hier nog veel winst te halen. Soms hebben de koks niet voldoende kennis of mogelijkheden om gezond te koken. De werkgever kan ervoor zorgen dat hij gezond voedsel faciliteert. Daarnaast kan de werkgever mensen stimuleren om te kiezen voor een gezonde leefstijl. Gezondheid pak je dus van twee kanten aan.
Als een werkgever wil dat mensen hun leefstijl veranderen, heeft hij hiervoor wel een goed draagvlak nodig. Eten is namelijk een gevoelig onderwerpen bij mensen die offshore werken. We merken dat werkgevers tussenpersonen nodig hebben die ervoor zorgen dat het onderwerp aantrekkelijk, laagdrempelig en leuk is. Tussenpersonen die dit met passie overbrengen, het als een missie zien en doeltreffend werken. Dan komen wij natuurlijk om de hoek kijken. Wij hebben een klik met de mensen die offshore werken, wij begrijpen ze op dit onderwerp en dat voelen ze ook. Juist daardoor enthousiasmeren wij ze en creëren we met onze activiteiten draagvlak en betrokkenheid. Je moet de mensen wel de tijd geven om te veranderen.”

Waarom is eten een gevoelig onderwerp bij mensen die offshore werken?

“Het leven offshore brengt allerlei beperkingen met zich mee. Mensen ervaren dat ook zo. Ze zijn bijvoorbeeld beperkt in hun bewegingsvrijheid. Ze moeten zich aan strakke regels houden. Dan zijn vette hap en grote porties vaak een “troost”: eten brengt plezier. Het is een reddingsboei. Eten is het enige wat altijd onbeperkt mag. Als een werkgever dan ineens regels verandert die gaan over voeding, dan accepteren mensen dat niet zomaar. Terwijl mensen wel gemakkelijk nieuwe regels accepteren die met het werk te maken hebben.
Aan eten is dus een emotionele factor verbonden. Wij hebben het fingerspitzengefühl dat nodig is om de mensen te motiveren om te kiezen voor gezond eten. Je moet dat echt goed aanpakken. Wij hebben bijvoorbeeld een programma dat heet ‘Gezond Eten Offshore’. Hiermee werken we stap voor stap toe naar een gezond eetgedrag. Mensen leren op een plezierige manier dat gezondheid leidt tot meer vitaliteit, veiligheid en plezier in het werk. De keuze en verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl ligt natuurlijk bij de mensen zelf maar we sturen daar wel op. We doen er alles aan om draagvlak en betrokkenheid te creëren.”

Kunt u een concreet voorbeeld noemen van het succes van uw activiteiten offshore?

“Wij geven bijvoorbeeld bij Dana Petroleum workshops en kooktrainingen. Deze organisatie voert sinds juli 2010 een prachtige Health & Fitness campagne. Dit is een programma waarin wij het voedingsgedeelte voor onze rekening nemen. We zien dat onze workshops een aantal mensen echt verder helpt. Veel mensen kiezen voor een betere leefstijl, worden gezonder en hebben een betere conditie gekregen. Het resultaat hiervan is dat steeds meer mensen door de keuring voor het Emergency Response Team heenkomen. Er is dus meer personeel dat geschikt is voor een dergelijk team. Een geweldig resultaat.”
“In samenwerking met Dana Petroleum hebben we de campagne geëvalueerd. We hebben hiervoor samen met hen een enquête opgesteld. Op deze manier komen wij erachter hoe mensen het programma beleven en wat hun behoeftes zijn. We ontdekten dat evaluatie ook een goede manier is om draagvlak en betrokkenheid te creëren want mensen voelen dat er naar ze geluisterd wordt. Het makkelijkste om veranderingen door te voeren is om eerst te investeren in mensen. Op het moment dat je draagvlak hebt, krijg je mensen mee.”
Bekijk dit artikel online, blader door naar pagina 4:

Support nodig?

Nieuwsgierig naar hoe Enerjoy jouw bedrijf met onderscheidende interventies kan ondersteunen? Lees meer over onze activiteiten of neem direct contact met ons op. Wij denken graag gratis & vrijblijvend met je mee!
[clear]
[message_box]Katrin Beersen | EnerjoyVind je dit artikel interessant? Deel het via LinkedIn, Twitter of Facebook! Heb je vragen en/of opmerkingen, plaats een reactie op deze pagina. Jouw inbreng is van harte welkom!

Dit artikel is mede tot stand gekomen door:
Katrin Beersen
Voedingsdeskundige & Organisatie-adviseur. De drijvende kracht van Enerjoy.
[/message_box]